Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2016

staphre
10:58

October 21 2016

staphre
11:48

October 20 2016

staphre
12:58
8571 205e 500

October 17 2016

staphre
14:51

October 16 2016

staphre
22:12
8332 024e
Reposted fromvandalize vandalize
staphre
01:23
2388 35fa
Reposted fromretro-girl retro-girl viahighsoul highsoul
01:20
0330 40e0 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialitka litka

October 14 2016

staphre
22:09
6794 9378
Reposted frommartynkowa martynkowa viacrispybones crispybones

October 10 2016

staphre
22:09
0247 eccc 500
Reposted fromfilmowa filmowa viawalkietalkiegirl walkietalkiegirl

October 07 2016

staphre
22:44

Wiersz - wiadomo czemu

O, Matko święta, Matko śnięta,
bezsenna Matko na trzy zmiany
od lat dwunastu bez uśmiechu
blada szpitalna anielico,
Matko wpatrzona bez oddechu
czy to wciąż sen
czy to już nicość.

Matko od siedmiu(set) boleści,
Matko od spadającej formy,
Matko od żołądkowej treści,
Matko od przekroczonej normy,
potasu, wapnia, zimnej kawy
pipczących w mroku monitorów
podtrzymujących puls niemrawy.

Matko, co „wiara czyni cuda”,
Matko, co „taka boża wola”
Matko, z którego bądź kościoła
od suwających się talerzy,
czerwonych nitek, amuletów
i Matko, co już w nic nie wierzy.

Matko, co umie czytać z oczu,
Matko, co umie czytać z moczu
przyczyny, skutki, patogeny,
z cienia pod okiem prędkim wzrokiem
wyczyta więcej niż rentgeny.

Matko jednostki chorobowej
na białej mapie granic stresu
Matko w bezkresnym korytarzu,
z pęcherzem co dobiega kresu.

Matko od chorób niewidzialnych
u nagle niewidzialnych dzieci
nieatrakcyjna, niemedialna
na którą tv nie poleci,
która ominą redaktory
bo ktoś ładniejszy ładniej chory.

Matko od: „po co ci to było?”
Matko od: „sama tego chciałaś”
co: „zawsze wszystko wiesz najlepiej”,
co: „nie zrobiłaś, nie słuchałaś”,
co: „po co nogi rozkładałaś?”

Matko od strasznych wiadomości,
co nagle „Nie wiem co powiedzieć”
Matko od: „proszę wyjść z dyżurki!”
„Proszę tu nie stać!”, „nie spać!”, „siedzieć!”

Matko od czarnych telefonów,
w noc najczarniejszą
czarnych myśli,
Matko co nie śmie zmrużyć oka
bo najczarniejsze znów się przyśni.

Matko, co boi się zasypiać,
Matko, co boi się obudzić,

Matko wystygłych w zupie modlitw,
zaklęć zastygłych w czerstwym chlebie,
Samotna matko w tłumie ludzi

Ten wiersz
… bo brak mi słów do Ciebie.

— Ewa Henry
staphre
12:04
5099 f8e2

October 06 2016

staphre
22:58
3949 c3b1
staphre
00:29
2119 fad6 500

October 04 2016

staphre
22:25

October 03 2016

staphre
22:01
grafika gif, absolute fav, and stranger things
Reposted fromweightless weightless vialexxie lexxie

October 02 2016

staphre
20:06

October 01 2016

staphre
23:02

September 19 2016

staphre
12:47
4239 4a82
Reposted fromWecanbeheroes Wecanbeheroes viagronsaker gronsaker
staphre
12:45
Ci, którzy mają coś do powiedzenie, na ogół są małomówni. Reszta pieprzy jak natchniona.
— Sławomir Kuligowski

September 16 2016

staphre
11:22
Reposted byaknatazsgpunktschmitzcjc-in-484straycatzEveRwonkoshiawasedawawithoutendpannaniczyjabarbarkamyslnadziscrasp
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl