Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2015

staphre
14:37
9033 c005 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viaoopsiak oopsiak

May 07 2015

12:45
1432 ee98 500

ilovecharts:

How to learn Morse Code

May 06 2015

21:30
2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik viaFlowialiusz Flowialiusz
staphre
21:29
5494 5cff 500
Reposted fromczytaj czytaj viaFlowialiusz Flowialiusz
21:25
7303 554e

kate-vega:

bankston:

Young Colin Firth.

speechless

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacheshiresmile cheshiresmile
staphre
12:38
6701 0a41
Reposted fromkitana kitana viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
staphre
12:36
1360 da5c
Reposted fromatheism atheism vianoe noe

May 05 2015

staphre
14:12

May 01 2015

staphre
00:33
8691 b3e7 500
 :(
Reposted fromkulkacurly kulkacurly

April 27 2015

staphre
12:21
Reposted bykulkacurlyrudaxyz

April 22 2015

staphre
23:16
7029 6a94 500
staphre
23:16
6875 0337 500
staphre
20:35

Kiedy rdza mi się wetnie w cyferblat
kiedy włosy przyprószy mi talkiem
zapakuję czerwony walizek
i powiozę się katafalkiem

A katafalk swój widzę ogromny
z potencjałem i półkotapczanem
zeby zmiescil się kot, pies, pólmisek,
rząd słoików, pieprz, sól, pani z panem

Won mi z księdzem, precz z ostatnią omastą,
won gromnice, żadne mi tam spowiedzie!
Na me zejście, mój end, me finito
ja chcę śledzi! Przynieście mi śledzie.

I ubierzcie mnie do nich w pończochy
strojne majtki jak przy niedzieli
i na tacy podajcie, bo owe
życzę sobie spożywać w pościeli!

i żeby mi było bez płaczów
Niechaj nikt o rozpaczy nie bredzi
prosze siadać, się kłaść, czy łotewer
raz ostatni nażryjmy się śledzi.

A gdy surmy zagrają mi zbrojne
w mgłę katafalk z gwizdem odjedzie.
pusty słoik zostanie mi po Was
Wam musztarda zaś, po obiedzie.

[Ewa Henry]

April 16 2015

staphre
23:48
staphre
14:50
Reposted bybudaspowersoupamarusJuliettedzwiedzmolrugalcoffeebitchelinelaSzczurekpolaczettoemciuTrunusMagoryanAlekwasLunarLite

April 15 2015

staphre
21:02
5162 d06f
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatynyIulia tynyIulia
staphre
21:02
4954 47c4 500
Reposted fromdys dys viatynyIulia tynyIulia
staphre
20:59
0106 131e
Reposted fromCutesecrets Cutesecrets viatynyIulia tynyIulia
staphre
20:44
6855 fa6d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayounganna younganna
staphre
18:42
Reposted bybudastynyIulia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl